Lò Hơi Đốt Vải

Lò hơi đốt vải vụn là kiểu nồi hơi chuyên đốt rác thải công nghiệp không nguy hại, với nhiên liệu đầu vào chủ yếu là chất thải từ ngày may mặc.

Hiển thị tất cả 3 kết quả